Cenovnik
Opis smeštaja
Program putovanja
Uslovi plaćanja
AVIONOM
15% POPUSTA NA CENU PAKET ARANŽMANA ZA REZERVACIJE DO 31. DECEMBRA

CENA PAKET ARANŽMANA - AVIONOM - PO OSOBI
CENA UKLJUČUJE: APARTMANSKI SMEŠTAJ + AVIO PREVOZ + AVIO TAKSE + TRANSFER
apartmani/vile
usluga
JUN
4
JUN
14
JUN
24
JUL
4
JUL
14
JUL
24
AVG
3
JUL
13
AVG
23
SEP
2
SEP
12
broj noćenja1010101010101010101010
KRF / DASSIA CENE PO OSOBI U EUR
ALEKSANDRA 2apartman 02 NA289329349379399429429389349329289

SOPSTVENI PREVOZ
15% POPUSTA NA CENU PAKET ARANŽMANA ZA REZERVACIJE DO 31. DECEMBRA

CENA PAKET ARANŽMANA - SOPSTVENI PREVOZ - PO OSOBI
CENA UKLJUČUJE: APARTMANSKI SMEŠTAJ
apartmani/vile
usluga
MAJ
25
JUN
4
JUN
14
JUN
24
JUL
4
JUL
14
JUL
24
AVG
3
JUL
13
AVG
23
SEP
2
SEP
12
SEP
22
broj noćenja10101010101010101010101010
KRF / DASSIA CENE PO OSOBI U EUR
ALEKSANDRA 2apartman 02 NA7910913915918920923923919915913910969

AUTOBUSOM
15% POPUSTA NA CENU PAKET ARANŽMANA ZA REZERVACIJE DO 31. DECEMBRA

CENA PAKET ARANŽMANA - AUTOBUSOM - PO OSOBI
CENA UKLJUČUJE: APARTMANSKI SMEŠTAJ + BUS PREVOZ + TRAJEKT
apartmani/vile
usluga
MAJ
25*
JUN
4
JUN
14
JUN
24
JUL
4
JUL
14
JUL
24
AVG
3
JUL
13
AVG
23
SEP
2
SEP
12
SEP
22*
broj noćenja10101010101010101010101010*
KRF / DASSIA CENE PO OSOBI U EUR
ALEKSANDRA 2apartman 02 NA79*15919920923926929929925921919915969*

DINARSKI DEO ARANŽMANA: plaćaju svi putnici bez obzira na izabranu vrstu usluge i prevoza do letovališta, iznos je naznačen u tabeli.
CENA SMEŠTAJNIH USLUGA: cena je po osobi, naznačena je u tabeli u EUR (dinarsko plaćanje), pojedinačno za svaki termin, objekat i uslugu.
CENA BUS PREVOZA: cena je po osobi. Naznačena je u tabeli u EUR (dinarsko plaćanje). Deca do 2 god. ne plaćaju prevoz i nemaju sedište.